ای خدا کمکم کن عاشق خودت باشم
اگر میخوای محال ترین اتفاق زندگیت رخ دهد، باور محال بودنش را تغییر بده...
نگارش در تاريخ یکشنبه چهاردهم خرداد 1391 توسط اسیر تو....

این پست ثابت است

 

 

 راز سعادت کامیابی موفقیت

 

 

 و خوشبختی بشر بود

 

 

   غـم را خـدا نـیـافـریـد ، انـسـان آفـریـد

 

 

خـوش بـخـتـی  تـنـهـا پـیـشـنـهـاد خـدا  

 

 بـه انـسـان بـود

 

امـا انـسـان ها ، زشـتـی هـا را خـلـق کـردند

 

 

و امـروز پـژواک گـذشـتـه خـویـش را

 

 مـلاقـات مـی کـنـنـد

 

 

http://100raz.com 

 

اگه این سایتو با نام   راز خوشبختی انسان 

 لینک کنین ممنون میشم

 


برچسب‌ها: راز خوشبختی انسان, راز خوشبختی بشر, اسرار خوشبختی انسان, میوه ممنوعه, راز, راز خوشبختی, خوشبختی
نگارش در تاريخ جمعه نوزدهم دی 1393 توسط اسیر تو....
ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺠﺐ ﺍﻣﻨﯿﺖﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ...

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﯽ...

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ -

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﺍﻥ -

ﺑﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ...

ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ...

ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎﯾﺖ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻮﺳﺖ،

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ...

ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ...

ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ...

ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﺎﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻣﻌﺬﻭﺭﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﯽﻣﺒﺮﺍﺳﺖ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺳﺎﯾﮕﺎﻩ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺳﺖ...

ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎﺭﯼ!
ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺍﺕ ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﯽ،

ﺩﻭﺳﺖ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ....

دوستت دارم دوست خوبم....


برچسب‌ها: ﺩﻭﺳﺖ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺖ, دوست, انتخاب دوست, وفای دوست, آرامش با دوست
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیستم آذر 1393 توسط اسیر تو....

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی


اثر: پابلو نرودا
برگردان: احمد شاملو


به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر سفر نکنی،
اگر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.

 

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

 

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر بردهٔ عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی …
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

 

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
دوری کنی ... .،

 

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت،‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگی‌ات
ورای مصلحت‌اندیشی بروی ...

 


امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکن


برچسب‌ها: به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
نگارش در تاريخ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 توسط اسیر تو....
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ
ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،
ﻧﺰﺩ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭﯼ
ﻟﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺭﺍﻡ ﻭ
ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯽ، ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﺭﺍﺯ ﺧﺸﻨﻮﺩﯼ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ !
ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﻢ ، ﺩﺭﺍﺯ
ﻣﯿﮑﺸﻢ.
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﻡ ، ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﻡ .
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ، ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ.
ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ
ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ, ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺧﺸﻨﻮﺩ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺯﯾﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨید
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻭﯾﺪ ،
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯿﺮﻭﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.
ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ !
ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﺗﺎﻥ ،
ﻟﺬﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﻤﯿﺒﺮﯾﺪ
ﺯﯾﺮﺍ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻭ
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﯿﺪ...


برچسب‌ها: آرامش واقعی, فکر آینده, آرامش, آرامش فکر
نگارش در تاريخ یکشنبه چهارم خرداد 1393 توسط اسیر تو....
بر اساس قانون جذب ما چه کسانی را جذب می‏کنیم و یا چه کسانی جذب ما می‏شوند؟

هر فردی در زندگی یک سری دوستان خاصی دارد که تقریبا همه آن دوستان، از خصوصیاتی نسبتا شبیه به هم برخوردارند و با به عبارتی دیگرمعمولا طیف دوستان و همنشینان هر شخص، افراد خاصی هستند که خصوصیات اخلاقی نسبتا شبیه هم دارند.

قانون جذب فقط منحصر به اشیا و خواسته‏های مادی و معنوی نیست بلکه در مورد افراد نیز صادق است. یعنی ما تا اندازه‏ای می‏توانیم تعیین کنیم که چه کسی را جذب خواهیم نمود.

طبق یافته‏های دانشمندان، هر کسی دربردارندۀ هاله‏ای از انرژی در اطراف خود است که این هالۀ انرژی به تفکرات فرد بستگی دارد؛  تفکرات مثبت هاله‏های انرژی مثبت و تفکرات منفی هاله‏های انرژی منفی را تولید می‏کنند. پس با توجه به اینکه هاله‏های انرژی در اطراف هر شخصی وجود دارد، مجاورت با افراد مثبت‏اندیش یا منفی‏نگر باعث تاثیر در رفتار ما می‏شود. برای مثال با خود تصور کنید که چرا یک کودک در بغل مادر خود احساسی بسیار خوب دارد؟ یقینا به این دلیل است که مادر با عشق خالص و ناب خود به کودک، انرژی خود را به او منتقل نموده و با بغل کردن کودک، وی را در فضای انرژی مثبت خود قرار می‏دهد. همینطور در مورد هاله‏های انرژی افراد خوب، مثبت نگر و … . و نیز هاله‏های انرژی افراد منفی نیز همینطور است. حتما تابحال همنشینی با افرادی که تفکرات منفی دارند همنشین شده‏اید. قطعا تا چند دقیقه یا ساعت دچار نوعی کاهش انرژی شده و حالت شادابی خود را از دست داده‏اید.

قانون جذب می‏گوید:
هر انرژی تمایل به جذب انرژی همانند خود را (در شکل کاملتر) دارد.

به همین دلیل است که قانون جذب به ما می‏گوید شما بخواهید (به خواستۀ خود فکر کنید) سپس ما با تصور کردن و تلقین به نفس و در واقع با تابش انرژی به هستی، آن چیزی که به آن فکر می‏کرده‏ایم را به شکل پرتراکم خود (یعنی جسم و تجسم یافته) به دست می‏آوریم. این اساس قانون جذب است. همچنین یک قانون در علوم پایه وجود دارد که می‏گوید :

همیشه شکل کم تراکم هر انرژی تمایل به جذب شکل پرتراکم و انبوه خود دارد.

در مورد جذب انسانها و اینکه ما چه کسانی را جذب می‏کنیم، نمی‏توان افرادی را که حضورشان در زندگی ما به دست خودمان نبوده و ناچارا در زندگی ما وارد شده‏اند را به حساب آورد، مانند پدر، مادر، برادر، معلم، همسایه و … . اما جذب دوستان و همسر مسئله‏ای است که تا اندازه‏ای می‏توان در آن به صورت اختیاری عمل نمود.

ما همیشه افرادی را جذب می‏کنیم که مانند ما اندیشیده و نیز رفتاری مانند خودمان دارند اما نه تنها دقیقا شبیه خودمان، بلکه بسیار بیشتر و شدیدتر از خودمان در آن رفتار و تفکرات زندگی خود را سپری می‏کنند. برای مثال اگر ما روزی ۵ بار غیبت کرده و دروغ می‏گوییم، فردی را جذب خواهیم کرد که روزی ۵۰ بار دروغ گفته و غیبت می‏کند. همچنین مثلا اگر ما تا اندازۀ ۲۰ نمره امیدوار به رحمت خدا هستیم، فردی را جذب می‏کنیم که به اندازۀ ۲۰۰ نمره به رحمت خدا اطمینان و یقین دارد.

پس در واقع افرادی را که ما ناخودآگاه جذب می‏کنیم، دقیقا همان بازگشت رفتار خودمان است که به صورت یک انسان در حضورمان ظاهر شده است. همان طور که بزرگان و مشاهیر جهان از قدیم گفته‏اند، انسانها و دوستان در واقع آینۀ رفتار ما هستند و دوستان می‏آیند تا ما خود را بشناسیم و جملاتی از این قبیل.

از طرفی طبق ضرب المثل “موش داخل کاسۀ آدم وسواسی میرود”، همیشه حساسیت بیش از حد به یک مسئله یا امری مهم و یا حتی غیرمهم باعث کشاندن و جذب کردن آن مسئله به سمت خودمان است (به دلیل ترس از به وجود آمدن مسئله). برای مثال ما از مریضی می‏ترسیم و همیشه اولین کسی که مریضی خاصی را می‏گیرد، خودمان هستیم و در مورد جذب انسانها، مثلا ما از افراد دروغگو خیلی بدمان می‏آید و همیشه به خود می‏گوییم “من از آدمهای دروغگو حالم بهم می‏خورد” و بالاخره دوستی می‏یابیم که الهۀ دروغگویی است و یا همیشه با خود می‏گوییم “من از انسانهای خسیس بدمان می‏آید” و در واقع این بد آمدن ناشی از ترسِ گرفتار شدن در دام آنهاست و نتیجتا یک انسان که اصلا شلوارش جیب ندارد (!) نصیب ما می‏شود. پس در قدم اول ما با تفکر منفی و ترس از گرفتارِ انسانهایی با اخلاق ناپسند شدن، در واقع به آنها فکر کرده و با قراردادن آن تفکرات در هالۀ انرژی خودمان، آنها را جذب می‏نماییم.

همچنین یکی دیگر از عواملی که بعضی افراد بد (یا به اصطلاح مریض روحی) جذب ما می‏شوند، سرزنش‏های قبلی است که به دیگران کرده‏ایم (طبق قانون کارما). برای مثال دوست ما همسری دارد که بسیار بداخلاق و خشن است. او را سرزنش کرده و مثلا به او می‏گوییم “توباید در انتخاب همسر بیشتر دقت می‏کردی، این چه همسری است که انتخاب کرده‏ای” و با این کار بومرنگ خود را به سمتی پرتاب می‏کنیم که باعث ناراحتی و دلخوری فرد می‏شود و باید منتظر بازگشت بومرنگ خود باشیم (زندگی بازی بومرنگهاست). چه بسا افرادی که در امر انتخاب دوست و یا همسر بسیار بیشتر از ما دقت کرده‏اند اما باز هم گرفتار نوع مشکل‏دار آن شده‏اند (در راستای امتحان الهی).

البته هیچ کس گناهکار و مسئله‏دار به دنیا نیامده است و آن دوستان و اطرافیان ناجور بوده‏اند که وی را به راه خطا کشانده‏اند، پس طبق گفتۀ لوییزهی، بهتر است فرد گناهکار را مریض بنامیم و بدانیم که یک مریض نیازمند درمان جسمی و روحی است.

چه کنیم تا آدمهای خوبتر را جذب کنیم؟

خیلی راحت است؛ خودمان خوب باشیم، همه را دوست داشته باشیم، به بدیهای افراد فکر نکنیم و اصلا از این نترسیم که نکند فردی با این اخلاق ناپسند نصیب ما شود و یا نکند دوستی با این مشخصات در زندگی ما قدم بگذارد. (همیشه بدانیم که ما آنقدر خوب هستیم که افرادی که شاید مریض باشند از همنشینی با ما درمان شوند. پس اصلا به همنشینی با افراد مریض فکر هم نکنیم) البته ناگفته نماند که خالق طبیعت به وسیله‏های گوناگون گاهی افراد را امتحان می‏کند که این از دست ما خارج است.

منبع : سخنان استاد حورایی، برداشتهای شخصی من


برچسب‌ها: بر اساس قانون جذب ما چه کسانی را جذب می‏کنیم و یا
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 توسط اسیر تو....
دکوراسیون داخلی با فنگ شویی

به کمک فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصلاح کنید و انرژی های مثبت را به جریان اندازید. خانه شما از این پس مظهر آسایش، آرامش و نشاط خواهد بود. فنگ شویی (در لغت به معنای باد و آب) هنر چیدمان محیط برای ایجاد تعادل و هماهنگی بهتر میان انرژی هایی است که ما را احاطه کرده اند.

اصول فنگ شویی از چند هزار سال پیش بارها مورد تجربه قرار گرفته و هنوز با زندگی های پراضطراب و خانه های مدرن ما مطابقت دارد. از نظر فنگ شویی با ایجاد تعادل میان پنج عنصر بنیادی (چوب، آتش، خاک، آهن و آب) می توان نظم لازم برای تغییر انرژی یک مکان را ایجاد کرد و با تقویت انرژی حیاتی مکان ها (چی) مانع از نشر انرژی های منفی و امواج مخرب شد.


زمانی که توده های انرژی راکد را آزاد می سازیم و به آنها جهت می دهیم تا بدون محصور شدن جریان یابند، درمی یابیم که احساس آرامش، آسودگی و همچنین اعتمادبه نفس بیشتری داریم. فنگ شویی همچنین برای دو نیروی متضاد و در عین حال مکمل «یین و یانگ» نقش اساسی قائل است.

از نظر فنگ شویی این دو اصل مبداء انرژی حیاتی هستند که در محیط و همچنین در وجود ما جریان دارند. همان گونه که طب سوزنی جریان انرژی را در بدن بهبود می بخشد، فنگ شویی همین عمل را در محیط پیرامون ما انجام می دهد. بنابراین شاید بهتر است دکوراسیون خانه خود را به روشی اصلاح کنیم که انرژی های مثبت راحت تر جریان یابند.

ممکن است شما از طراحی نظم در خانه خود کاملاً راضی باشید اما می توانید برای اصلاح و بهبود جزییات از فنگ شویی استفاده کرده و به نتایج مطلوب تری دست یابید.

در این نوشتار سعی بر این است که بدون نیاز به وارد شدن به پیچ و خم ها و اصول پیچیده فنگ شویی، با ارائه راهکارهای عملی، دکوراسیون داخلی خانه را ساماندهی کرده و با جاری ساختن انرژی های مثبت، خانه را به مکان سلامت جسم و روح تبدیل سازیم.

پس ابتدا به بررسی بخش های مختلف خانه می پردازیم. البته مراقب باشید که در به کارگیری اصول فنگ شویی با صبر و حوصله عمل کنید و پس از انجام هر تغییر در فنگ شویی خانه، اثر آن را ارزیابی و سپس تغییر دیگری را شروع کنید. به قول چینی ها مانند جادوگری که تازه به چوب جادو رسیده است عمل نکنید.

پنج اصل کلی فنگ شویی در این زمینه عبارتند از:


۱) فنگ شویی توصیه نمی کند که قواعد آن موبه مو اجرا شود. این اصول را فقط در اتاق هایی به کار ببرید که فکر می کنید لازم است.
۲) به کارگیری فنگ شویی اضافه کردن اشیای ساخت چین به لوازم خانه نیست.

۳) هر وسیله شکسته، خراب و بی استفاده را بازبینی کنید و شهامت دور نریختن یا تعمیر مجدد آن را داشته باشید.
۴) هدایا و وسایلی را که از آنها خوش تان نمی آید در کمدهایتان انبار نکنید. کمترین ضرری که دارند این است که بیهوده جای شما را اشغال می کنند.

۵) از بی نظمی بپرهیزید. هوا را تهویه کنید و به طور مرتب خانه را نظافت کنید تا انرژی مثبت آزادانه جریان یابد. و بالاخره یک بار دیگر یادآوری می شود که: فنگ شویی پیروی از خرافات و موهوم پرستی های چین باستان نیست، مدیتیشن و تمرین روحی نیست، روشی زودگذر و دوره ای نیست، جادو هم نیست، بلکه هنری است ساده، انعطاف پذیر و ملموس برای افزایش نشاط، آرامش و تعادل در زندگی روزمره که با انواع سبک های دکوراسیون سازگاری دارد.


● ورودی خانه
ورودی، فضای ارتباطی مابین دنیای بیرون و آشیانه گرم و نرم شماست. در این مکان است که افراد و انرژی ها داخل و خارج می شوند. از نظر فنگ شویی در ورودی، دهانه خانه است زیرا انرژی «چی» (انرژی حیاتی مکان ها) پس از ورود از در بلافاصله در تمام اتاق ها پراکنده شده و در زندگی اشخاص جریان می یابد.


● تزیینات پنجره

عناصر بسیاری را برای تزیین و آراستن پرده، پرده کرکره و پانل می توان یافت که همگی بر جلوه پنجره می افزایند. اگر پنجره خانه شما دارای لبه و طاقچه باشد، می توانید از آن بهره های بسیاری بگیرید. چنان که می توان برخی وسایل یا گل هایی را بر روی آن قرار داد. خود این گونه وسایل در شمار آرایه ها و تزیینات پنجره هستند و در تابش نور خورشید جلوه ای درخشان به نمای پنجره می بخشند.

اگر به جای پرده های معمولی، از پرده کرکره استفاده کرده اید، می توانید فضای داخلی آن را با انواع گل های تزیینی و زیبا بیارایید و در عین حال، سادگی طرح اتاق را حفظ کنید. به یاد داشته باشید که گل ها با سادگی محیط همخوانی دارند. گو اینکه بر زیبایی آن می افزایند. در این میان، استفاده از گلدان و ظروف شیشه ای مناسب تر به نظر می رسد. همچنین، در هر فصل می توانید نوع گل را مناسب با فصلی که در آن قرار دارید، انتخاب کنید.


● نور
اگر می خواهید بر میزان نور اتاقی تاریک بیفزایید، از این روش استفاده کنید: پانل هایی را به کار ببرید که نازک باشند، چنان که نور از آنها گذر کند و نیز اندازه آنها را چنان تعیین کنید که پایین پنجره اندکی خالی بماند. سپس گلدان هایی شیشه ای را در کنار پنجره قرار دهید. پانل های رنگی به جزییات طرح می افزایند و در ترکیب با پرده، آمیزه ای از رنگ ها را به دست می دهند.


● روبان

با استفاده از روبان و دیگر جزییاتی با رنگ های تیره، مانند صورتی یا قرمز پررنگ می توان تغییراتی گذرا و موقت یا حتی فصلی را در اتاقی پوشیده از رنگ سفید پدید آورد. روبانی که در تصویر مشاهده می کنید، در کنار پرده ای به رنگ روشن آویخته شده و به آن جلوه ای بهتر بخشیده است.

● رشته های درخشان
استفاده از آویزها و رشته های رنگی، جلوه این پنجره را دلپذیر کرده است. گو اینکه صمیمیت و گرمای فضا حفظ نشده است. ترتیب آویختن این رشته ها به گونه ای است که عدد هشت را تداعی می کنند. به یاد داشته باشید که بهتر است از این الگو برای پنجره هایی با شیشه های مشجر استفاده کنید.


● آویزهای کریستالی

آویختن شاخه های کریستالی و زیبا که بازتاب دهنده نور هستند. شاخه ای کریستالی را که دارای انشعاباتی است، برگزینید و در مقابل پنجره بیاویزید. این شاخه ها را می توانید با نخ های نقره ای یا نخ نایلون در جای مناسب بیاویزید.

● حاشیه ها
حاشیه های پرده همواره در دیدرس هستند، حتی اگر پرده به عقب جمع شده باشد. بنابراین، چه بسا که مناسب باشد طرح هایی ساده اما تاثیرگذار را برای آراستن آنها در نظر گرفت.


● توصیه های مفید برای دکوراسیون

توجه ویژه به ورودی اصلی هر خانه و مجتمع مسکونی الزامی است. ورودی اصلی خانه را نباید به انبار و محل نگهداری اشیای اضافی تبدیل کرد. آسانسور، راه پله ها و راهروی ساختمان باید روشن و از عرض کافی برخوردار باشند.

دقت در کیفیت پوشش کف راهروها، پوشش دیوارها و نوع روشنایی آنها بسیار مهم است. ورودی داخلی نیز باید تا حد امکان وسیع، روشن و خلوت باشد تا انرژی «چی» بتواند بدون محصور شدن وارد شود و آزادانه حرکت کند. بنابراین از گذاشتن رخت آویز برای آویزان کردن لباس در این فضا خودداری کنید مگر اینکه آنها را داخل کمد یا گنجه مخصوص این کار جای دهید. کفش ها نیز به همین ترتیب در جاکفشی چیده شوند.


اگر ورودی شما کوچک و تاریک است انرژی «چی» برای داخل شدن به بخش های مختلف خانه دچار مشکل خواهد شد، زیرا این مکان باید از روشنایی کافی برخوردار باشد. در صورت امکان نصب یک لوستر با کریستال های کوچک باعث افزایش «چی» مثبت و مفید می شود اما اگر این کار با سبک دکوراسیون شما سازگاری ندارد از لامپ های هالوژن یا نورافکن های کوچک چندجهته استفاده کنید و نور را به چهار گوشه ورودی پخش کنید. بهتر است شب ها به ویژه در زمستان چراغ ها روشن باشند.


برای اینکه ورودی بزرگ تر و روشن تر به نظر برسد رنگ روشن و درخشانی برای دیوارهای این مکان انتخاب کنید و باز هم توجه داشته باشید هرچه اثاثیه کمتر باشد این فضا آزادتر و بازتر می شود. اگر ورودی کوچک است یک آینه بزرگ در این مکان نصب کنید ولی مراقب باشید که آینه را جلوی در ورودی قرار ندهید زیرا از نظر فنگ شویی این کار انرژی های مثبت را بازپس می فرستد. سرویس های بهداشتی نباید روبه روی در ورودی قرار گیرند زیرا «چی» وارد آنجا شده و تحلیل خواهد رفت. اتاق خواب و آشپزخانه نیز نباید روبه روی در ورودی باشند.

اگر اتاق خواب شما روبه روی در ورودی است، در این صورت ناخودآگاه احساس امنیت نخواهید کرد زیرا اتاق شما بسیار در معرض دید است. در مورد آشپزخانه نیز ممکن است مدام احساس گرسنگی کنید.

در عوض بهتر است اتاق نشیمن روبه روی در ورودی باشد.توصیه می شود مقابل در ورودی فرش نرمی پهن شود و در صورت امکان گذاشتن یک کنسول و گلدان طرح دار روی آن وسیله مناسبی خواهد بود. دیوار روبه روی در ورودی محل مناسبی برای نصب دعاها و نمادهای مذهبی است.


برچسب‌ها: دکوراسیون داخلی با فنگ شویی
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 توسط اسیر تو....
باید‌ها و نبایدهای فنگ‌شویی

بر اساس دیدگاه‌های حکمای چینی برقراری شادابی، شادی و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آن دارد.


مجله ایده آل:
بر اساس دیدگاه‌های حکمای چینی برقراری شادابی، شادی و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آن دارد. در حقیقت آنها بر این باورند که خانه ای که در آن کدبانوی خانواده اهمیتی به نظم و انضباط چیدمان خانه، بهداشت آشپزخانه و برقراری تعادل در خانه نمی دهد نمی تواند محیطی شاد، سالم و پرنشاط برای اعضای خانواده باشد.

شانس به سراغتان می‌آید

حتما در میان گیاهانی که برای خانه‌تان انتخاب می‌کنید، چند شاخه بامبو در نظر بگیرید. بهتر است این گیاه را به صورت فرد تهیه کنید؛ به عنوان مثال 3 یا 5 شاخه از آن را در یکی از زاویه‌های خانه‌تان جایی نزدیک به پنجره قرار دهید.

این گیاه شادی، نشاط و شانس را به خانه‌تان می‌آورد و خواهید دید که چگونه موجب افزایش شادابی فضای خانه و بهتر شدن روابط میان اعضای خانواده می‌شود. توصیه ما به شما این است که برای بامبو جای بخصوصی در نظر بگیرید و از تغییر دادن فضای آن پرهیز کنید.

اکسیژن را به خانه‌تان دعوت کنید


هر روز صبح حتما به مدت 20 دقیقه پرده‌ها را کنار بزنید و پنجره‌های خانه را باز کنید تا هوای تازه در خانه جریان یابد و نور خورشید فضای آن را روشن و گرم کند. این اصل یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین فنگ‌‌شویی است که به حفظ سلامت و تندرستی اعضای خانواده کمک می‌کند و اجرای آن به‌ویژه در اتاق خواب باعث می‌شود تا هوای راکد موجود در آن به حرکت در بیاید و به این ترتیب اکسیژن مورد نیاز فضای خانه تامین شود.

اجرای این کار به صورت روزانه به شما کمک می‌کند که با اکسیژن‌رسانی مناسب به اعضای خانواده خود برای حفظ سلامت آنها گام بردارید. این تکنیک برای فضاهایی همچون حمام و دستشویی بسیار لازم است. گردش جریان هوای تازه در سرویس بهداشتی و تابش نور مستقیم خورشید می‌تواند به سلامت اعضای خانواده کمک کند.

ساعت اتاق کارتان باید چه شکلی باشد؟


یکی از بهترین انتخاب‌ها برای ساعت اتاق کار، انتخاب ساعتی گرد یا بیضی‌شکل است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اشکال گرد، منحنی و بیضی بهترین شکل‌ها برای تقویت خلاقیت و نوآوری افراد است.

در کنار این موضوع فعال بودن ساعت نیز در ایجاد نظم و انضباط اتاق کار بسیار موثر است بنابراین مراقب باشید که ساعت اتاق کارتان هرگز بدون باتری نماند یا خراب نشود. خراب شدن ساعت کار موجب می‌شود تا شما زمان مناسب و مفید را در طول روز از دست بدهید و به این ترتیب بخش مهمی از انرژی مفید خود را در طول روز کاری تلف کنید.

رابطه کابینت و سلامت فرزندان‌تان

چینی‌ها مثلی دارند که می‌گوید درهم‌ریختگی کابینت‌ها و کمدهای آشپزخانه یک روز از عمر شما و اعضای خانواده‌تان را کاهش می‌دهد. علت ارتباط درهم‌ریختگی کابینت‌ها و کمدهای آشپزخانه با طول عمر این است که با بی‌نظمی در آنها امکان تمیز کردن کف و دیواره کابینت از دست می‌رود و اصولا افرادی کابینت آشپزخانه شلوغی دارند که کمتر به بهداشت و پاکیزگی آن اهمیت می‌دهند و به این ترتیب سلامت اعضای خانواده خود را به خطر می‌اندازند.

رابطه کفش‌ها و شادی

ورودی خانه همان جایی است که فرد پس از گذشتن از در اصلی خانه در آنجا کفش‌هایش را درمی‌آورد تا برای ورود به خانه آماده شود. براساس دیدگاه حکمای چینی اگر ورودی خانه فضایی شلوغ و بی‌نظم داشته باشد امکان برقراری نشاط و حفظ سلامت در آن خانه ناممکن است زیرا در صورتی که کفش‌ها و دمپایی اعضای خانواده در این محل و هریک در گوشه‌ای قرار گرفته باشد و درهم و برهم جلوی در خانه یا آپارتمان تلنبار شود این مسئله موجب می‌شود تا اعضای خانواده هر بار با منظره‌ای نامناسب و ناآرام روبه‌رو شوند و این به مرور زمان بر میزان نشاط و شادابی آنها تاثیر می‌گذارد.

به شیرهای خانه‌تان نگاه کنید


یکی دیگر از قواعد فنگ‌شویی این است که چکه کردن هر یک از شیرهای آب در خانه یکی از علائم دور شدن ثروت از خانه است. شاید این مسئله کمی خنده‌دار باشد که چگونه چکه کردن شیر می‌تواند پول، ثروت و خوشبختی را از ما دور کند و حتی در وهله اول به نظرتان خرافه بیاید.

اما چینی‌ها به این نکته خوب واقف‌ هستند که با چکه کردن آب به مرور به بهای قبض آب خانه‌شان افزوده می‌شود و این مسئله می‌تواند پول و ثروت را از آنها دور کند. از این روست که چینی‌ها هرگز اجازه نمی‌دهند هیچ شیر آبی در خانه‌شان چکه کند.

با ساعت خراب خداحافظی کنید


باوری میان مردم سرزمین‌های شرقی از قبیل هند، تبت و چین وجود دارد که اگر در منزل ساعت شکسته یا خرابی وجود دارد باید فوری آن را از خانه دور یا تعمیر کرد. آنها معتقدند که وجود یک ساعت خراب یا شکسته در محیط خانه مانع از برنامه‌ریزی منظم و استفاده بهینه از وقت و زمان می‌شود. به همین دلیل مردم این سرزمین‌ها به دقت مراقب ساعت‌هایشان هستند و در زمان معینی کوک کرده و به خوبی از آنها مراقبت می‌کنند.

به سادگی تنوع ایجاد کنید

اگر در جست‌وجوی راهی ساده اما موثر برای ایجاد تغییر در اتاق پذیرایی و نشیمن هستید، بهترین و کم‌هزینه‌ترین کار آن است که به جای تغییر مبلمان منزل‌تان و صرف هزینه‌ زیاد به تغییر فرم و رنگ کوسن آن‌ فکر کنید. اگر تا امروز از کوسن‌های گرد یا استوانه‌ای استفاده می‌کردید، می‌توانید شكل چهارگوش یا مربع آن را به كار ببرید. درعین حال از رنگ‌های دیگری که با مبلمان‌تان هماهنگی دارد، استفاده کنید.

برای آنکه درد نکشید

وقتی سراغ مبلمان اداری می‌روید بیش از هر چیز به استاندارد بودن آن توجه کنید و از ارگونومیک بودن مبلمان مطمئن شوید. به این معنی که ارتفاع آن تا زمین، نشیمن، زاویه دسته‌ها و پشتی آن را بررسی کنید.

گاهی ضعف طراحان و سازندگان و توجه و تمرکز آنها بر ظاهر زیبا و آراسته مبلمان موجب می‌شود که رعایت استانداردهای لازم برای ساخت فراموش شود و این مسئله باعث شده به مرور زمان برای مصرف‌کننده مشکلاتی از قبیل دردهای کمر، گرفتگی سیاتیک و دیگر اختلال‌ها و دردهای مفصلی ایجاد شود. این دردها به مرور موجب کم شدن توانایی شده و روند کاری‌تان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


برچسب‌ها: باید‌ها و نبایدهای فنگ‌شویی
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 توسط اسیر تو....
کدام خانه‌ها انرژی بيشتری دارند؟

تاکنون درباره چیدمان خانه براساس اصول فنگ‌شویی چیزهایی خوانده‌اید. به عقیده چینی‌ها این اصول می‌تواند جریان انرژی‌های مثبت را در خانه شما برقرار کند و بر سلامت و موفقیت شما تاثیر بگذارد.

مجله سیب سبز: تاکنون درباره چیدمان خانه براساس اصول فنگ‌شویی چیزهایی خوانده‌اید. به عقیده چینی‌ها این اصول می‌تواند جریان انرژی‌های مثبت را در خانه شما برقرار کند و بر سلامت و موفقیت شما تاثیر بگذارد. تمام اصولی که تا به حال خوانده‌اید درباره چیدمان خانه بود و نیاز به بازسازی و تغییرات کلی در خانه نداشت.

خیلی از اصول فنگ‌‌شویی در خیلی از خانه‌ها به دليل شکل خانه یا نقشه آن قابل اجرا نیست و تاکنون فقط به اصولی پرداخته شده که می‌توان در هر خانه‌ای اجرا کرد اما اگر شما قصد خرید یا اجاره خانه جدیدی را دارید، پایبندی به فنگ‌شویی هم یکی از مواردی است که می‌توانید در انتخابتان در نظر داشته باشید. خانه‌هایی که بر اساس اصول فنگ‌شویی ساخته شده‌اند، می‌توانند انرژی چی یا مثبت بیشتری را به شما منتقل کنند.پنجره و کمدهای بزرگ

پنجره‌‌های خانه شما باید نورگیر باشد و طوری قرار گرفته باشد که شما بتوانید پنجره‌ها را ساعاتی از روز باز کنید. اگر پنجره‌های خانه شما به درخت یا گیاه دیگری باز شود عالی است وگرنه بهتر است در تاقچه پنجره گیاه سبزی قرار دهید. از خرید یا اجاره خانه‌هایی که اتاق‌هایی از آن پنجره ندارد، پرهیز کنید.

به علاوه لازم است خانه شما کمد‌های بزرگ داشته باشد چون همانطور که قبلا خوانده‌اید به هم‌ریختگی و آشفتگی مانع جریان چی در خانه می‌شود. کمدهای بزرگ به شما اجازه می‌دهد درون آن را با وسایل اضافه پر کرده و از به هم‌ریختگی و شلوغی فضای خانه دوری کنید.

ضلع‌های فرد ممنوع!

از خرید یا اجاره خانه‌هایی که سطح مقطع‌شان زمینی با ضلع‌های فرد مثلا 5 ضلعی است، پرهیز کنید. طبق اصول فنگ‌شویی زمین‌هایی که ضلع فرد دارند انرژی منفی تولید می‌کنند و زندگی در آنها به صلاح نیست و همچنین طراحی این زمین برای معماران سخت است. خانه‌ای که اتاق‌هایی از آن ضلع فرد دارند هم مناسب نیست و بهتر است از خرید آنها اجتناب کنید.

از گوشه‌های تیز پرهیز کنید

گوشه‌های خیلی تیز در خانه مانع جریان درست انرژی می‌شود. خانه‌هایی که گوشه‌های بیشتر از 90 درجه دارند مناسب نیستند و هرچه این زاویه‌ها تیزتر باشد جریان انرژی در خانه بیشتر مختل می‌شود. سعی کنید از خرید یا اجاره خانه‌هایی که در اتاق‌های آن گوشه‌های تیز یا دیوارهای نامتقارن و کوچک وجود دارد، پرهیز کنید.

پشت زمین باید مرتفع‌تر باشد

قوانین فنگ‌شویی می‌گوید خانه‌هایی که زمین آنها طوری است که عقب آن از جلو ارتفاع کمتری دارد خوش‌یمن نیست. به عبارت دیگر پشت زمین منزل شما باید کمی از جلوی آن مرتفع‌تر باشد تا خانه از نظر فنگ‌شویی مناسب باشد زیرا انرژی چی یا انرژی مثبت فنگ‌شویی از در خانه وارد می‌شود و زمین‌هایی که انتهای آنها عمق دارد انرژی را به دام می‌اندازد و مانع گردش درست آن می‌شود.

به گورستان نزدیک نباشد

خانه شما به هیچ‌وجه نباید روبه‌روی گورستان باشد و بهتر است حتی از خرید یا اجازه خانه‌هایی که نزدیک گورستان واقع شده‌اند هم پرهیز کنید. خرید یا اجاره این خانه‌ها با قوانین فنگ‌شویی سازگار نیست و می‌تواند به موقعیت اقتصادی خانواده شما صدمه بزند. بهتر است خانه‌ای انتخاب کنید که یک فضای سبز روبه‌رو یا در نزدیکی خود داشته باشد تا بتوانید با باز کردن پنجره‌ها انرژی چی را به داخل خانه انتقال دهید.

دستشویی را پوشیده نگه‌دارید

قواعد فنگ‌شویی می‌گوید بهتر است حمام و دستشویی خانه طوری طراحی شده باشد که در دید نباشد. این قوانین می‌گوید حمام به هیچ‌وجه نباید جلوی در ورودی خانه قرار گیرد زیرا قرار گرفتن حمام در جلوی در ورودی باعث می‌شود انرژی چی قبل از آنکه بتواند در خانه گردش کند از بین برود.

به علاوه قوانین فنگ‌شویی می‌گوید بهتر است دستشویی مستقیم به اتاق نشیمن باز نشود. به خاطر وجود چاه در دستشویی یا حمام انرژی منفی در آن جریان دارد و مناسب‌ترین حالت برای سرویس بهداشتی در خانه این است که یک راهرو بین نشیمن و دستشویی وجود داشته باشد. اگر راه دیگری ندارید و حمام خانه به نشیمن باز می‌شود، لازم است آن را با یک پاراوان از محوطه خانه کمی جدا کنید.


برچسب‌ها: کدام خانه‌ها انرژی بيشتری دارند

اسلایدر